МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
ЖЪЛТУША

млечни продукти

Млекопреработвателното предприятие „Персенски“ ООД

„ПЕРСЕНСКИ“ ООД е сертифицирано предприятие за производство и износ на продукти от сектор “Мляко” за вътрешния пазар и пазарите на други страни-членки на ЕС.

Дружеството произвежда млечни продукти от най-екологичния регион на Балканите. Автентичността на продуктите на Дружеството и строгият контрол на производство обясняват интереса към тях. За част от нашите потребители нашите продукти извикват предишни спомени, у друга - нови изживявания.

Категории

Млечни продукти Жълтуша

Млекопреработвателното предприятие „Персенски“ ООД се намира в свещената и благословена планина Родопи.

Галерия