d2
site
 
България, общ.Ардино, с. Жълтуша 6789
GSM +359878448484       e-mail: persenkmilk@abv.bg
<copyright "Jaltushamilk"- update 10.02.2015 ver. 3.0 All Rights Reserved>

       Млекопреработвателното ни предприятие са намира в Източните Родопи с.Жълтуша община Ардино - регион, който предлага естествени условия за пълноценно развитие на млечнокиселата бактерия и зреене на млечните продукти.

       През 2008 год успешно осъществихме проект съфинансиран от ФУТ  /Фонд Условия на Труд/, с който значително се подобриха условията за труд и производствена почивка на работещите в предприятието. Стремежът ни е  както  да увеличаваме така и да и разнообразяваме нашата продуктова листа, като в същото време сме безкомпромисни за качеството на всеки наш продукт.
Добре дошли в млекопреработвателно предприятие "ЖЪЛТУША"